Oferta

TŁUMACZENIA PISEMNE

Tłumaczenia dla firm:

 • akty notarialne: dokumenty założycielskie, raporty finansowe, sprawozdania, rejestry;
 • pisma sądowe:  wezwania, pouczenia, wyroki, pozwy, protokoły, akty oskarżenia;
 • analizy ekonomiczne i finansowe: raporty biegłych rewidentów, bilanse, rachunki wyników, umowy, biznes plany, informacje o działalności firm, KRS;
 • strony internetowe, foldery, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne;
 • korespondencja handlowa;
 • programy komputerowe, procedury, instrukcje techniczne;
 • tłumaczenie filmów (ondertitels /subtitles), prezentacji multimedialnych, publikacji;

Tłumaczenia dla osób prywatnych:

 • dyplomy, certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia;
 • akty USC, akty notarialne, pełnomocnictwa, testamenty, oświadczenia, metryki;
 • korespondencja prywatna;
 • dokumenty związane z zatrudnieniem i pobytem w Belgii i Holandii;
 • dokumenty samochodowe: faktury, umowy, tytuły własności, dowody rejestracyjne pochodzące z Belgii i Holandii, dokumentacja ubezpieczeniowa, badanie techniczne, dokumentacja celna.

Tłumaczenia dla polskich i zagranicznych instytucji państwowych:

 • policja, prokuratura, sądy, urzędy miasta i gminy.
 • tłumaczenie na odległość;
 • tłumaczenie przez telefon.

TŁUMACZENIA USTNE

konsekutywne i towarzyszące (liaison)

 • rozmowy handlowe, spotkania, narady, bankiety itp.;
 • u notariusza;
 • policja, prokuratura, sądy, urzędy;

Oferta specjalna na:

 • tłumaczenia dokumentów samochodowych;
 • rozliczania podatkowe i załatwianie formalności dla osób pracujących w Holandii i Belgii;
 • pomoc tłumacza ustnego i pisemnego na miejscu w Holandii i Belgii.

Sposób dostarczenia dokumentów:

Materiały do wyceny można przesyłać pocztą, faksem lub e-mailem (zeskanowane) albo dostarczyć osobiście.

W razie konieczności dokumenty odbieram i dostarczam pod wskazany adres kurierem lub pocztą priorytetową.

Jesteś z innego miasta, to żaden problem, skontaktuj się telefonicznie lub mailowo w sprawie ustalenia adresu odbioru dokumentów.